Daily Slokas

Prayer before starting the day praying for having a good day

karakre vasathe Lakshmi karamathye saraswathi kara mole thoo govinda karakre kara darsanam

Prayer before sleep  for peaceful sleep

Karacharana kirutham va kayajam karmacham va

Shravana nyajam va manasam vabharatham

Vihithami vihatham va Sarva meva kashmashva

Jeyajeya karunapthey Shri maha Deva sambho

Prayer before bath

Gangecha yamune Saiva Godavari Saraswathi narmade Sindhu Kaveri jalesamin santhim Guru

 

Prayer before eating – saying thanks for giving this food

 

Harithatha Hari boktha Hari rannam prajabhathihe Hari vibra sareer rastu bhukthe bhojaya they harihe

 

Prayer before studies -praying  to give concentration

Samudra vasane Devi parvathe sathana mandale vidyarambh karisyami siddhin bhavasthume sathana


Prayer for goodness of society:

Vanmugil vadathu peiga valir malar suraka Mannan

koon marai Arasu peiga

kuraivu elathu uyirgal vazhga

naan marai arangal oonga

narravan velvi malga

Menmai sei Saiva neethi

Vilanguga ulagam ellam

Prayer while lighting deepam (Lamp for God):

Deepam jothi para brahma deepam jothi parayane deepana harithe papam sandhiya deepam saraswathi.

While Watering and doing tulasi pooja:

Namo thulasi kalyani namo vishnu priye subhi namo moktcham rage devi namo sambhath prathayani.

Prayer to God of Money Gubhera:

Ohm yakshaya gubheraya vaishravanaya dhana thanyathi pathiye dhanathanya samkrithime devi dhabaya swaha.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s