Hanuman sloka

Hanuman a devotee of lord Rama and a son of vayu the God of air

He is lord of strength and power

One who worship him will get rid of all evil factors if sani God and will attain all strength and power to succeed the whole world

Sloka 1

Anjaneya ya vidmahe vayu puthraya themahe thanno hanumath prachodayath

Sloka 2

Manojavam maruthya thulya vegan jithendriyam bhuthi Nathan vasishtam vathath Najam vanara yutha mukyam Shri Rana thootham Saranam prabathyei

Sloka 3

Anjile ondru petran anjile ondrai thavi anjile ondraga ariyakan yeithi anjile ondrai veithan Avan yennai veithu kappan

Sloka 4

Shri ramathutha mahaveera rudhra Veera samuth bhava ahnjana garbha sambhootham vayuputhram Kumaran Burma Saranam dhushta graha vinasaya hanumantho ubha samahe

Asathya saatha gasvamin asathya mava kimvatha Shri Madhava yasintho math karyam saathayap prabho

Sarva Kalyana dhadaram Sarvabha bhakta marabham abharam Karuna moorthim Anjaneya namam yagam

Sloka 5

Anjanai maintha namo nama oh. Anjaneya be namo namaha

Ohm vanjanaigal theerpai namo namaha ohm Anjaneya be namo namaha

Sloka 6:

Ohm Shri ramathuthaya vidmahe Anjani puthraya theemahi thanno Maruti prachothayath

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s